Tjenester

Rådgivning →

Vi bistår med rådgivning på ulike områder
og beslutningsnivå, som f.eks.:

  • konkrete oppgaver som f.eks. en bestemt anskaffelse
  • omfattende analyser av forsyningskjeden
  • evaluering av ERP-system og -leverandører

Operativ bistand →

Vi bistår med kompetent personell dersom det er behov for å leie inn kapasitet. Vi kan:

  • utføre konkrete oppgaver
  • ivareta en bestemt funksjon
  • fylle en bestemt stilling i en periode

Kurs →

Supply Chain Consulting tilbyr også kurs innen en rekke SCM-temaer. Kursene kan tilpasses kundens behov og ønsker, både når det gjelder innhold og form.