Supply Chain Management

Supply Chain Management handler om å skape verdier gjennom utforming og ledelse av aktivitetene i en forsyningskjede. Med forsyningskjede menes da nettverket av virksomheter som er involvert i fremskaffelsen av en vare eller tjeneste til kunden.

Riktige valg og løsninger innen Supply Chain Management er av stor betydning for konkurranse- og inntjeningsevnen til mange virksomheter. Kostnadsreduksjoner er her et viktig område, men Supply Chain Management er langt mer enn dette.

Sentrale spørsmål innen Supply Chain Management

 • Hvordan bruke forsyningskjeden som et strategisk fortrinn?
 • Gir forsyningskjeden god understøttelse for realisering av bedriftens salgsstrategier?
 • Hvordan håndtere den økende kompleksiteten i bedriften?

Supply Chain Consulting ønsker gjennom rådgivning og bistand på strategisk nivå å bidra til økt verdiskapning hos deg som kunde.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Andre aktuelle områder innen Supply Chain Management

 • Analyse av verdikjeden mtp. potensialer for økning av konkurranse- og inntjeningsevne
 • Utvikling av SCM strategier og prosesser
 • Koordinering av strategier for Salg og Supply Chain Management
 • Planlegging av bedriftens aktiviteter for å oppnå økt effektivitet i kjerneaktivitetene, samt optimalisering av tekniske løsninger og økonomi
 • Kjøpe/lage-analyser. (Core/None core-analyser)
 • Vurdering og håndtering av risiko gjennom hele forsyningskjeden
 • Kategorisering av produkter for riktig valg av innkjøpsstrategi og effektiv håndtering av innkjøp. (Spend analyser)
 • Synliggjøring av betydningen av Supply Chain Management i bedriften
 • Rapportering, KPIer og måling av SCM-aktiviteter

Har du spørsmål om Supply Chain Management? Ta kontakt