Produksjon

Høyt kostnadsnivå har vært og er en utfordring for mange typer produksjon i Norge.
De siste årene har imidlertid «insourcing» av Produksjon fått stadig større utbredelse. Årsakene til denne endringen er bl.a.:

 • Ønske om bedre kontroll med en sentral prosess
 • Ønske om å ivareta og utvikle produksjonskompetanse inhouse
 • Økt kompetanse om effektivisering av produksjon
 • Ny teknologi
 • Relativt lavt kostnadsnivå i Norge for diverse produksjon med lav arbeidsintensitet (: lite arbeidstimer pr. enhet)
 • Økt kostnadsnivå i diverse land
 • Utfordringer med ekstern produksjon

For mange bedrifter vil gjerne en kombinasjon av intern og ekstern produksjon være gunstig. Stikkord i denne sammenheng er:

 • Make/Buy, Core/Non-core analyser
 • 5S, LEAN, etc.
 • Produksjonstilpasning
 • Standardisering/modularisering
 • Engineer to order, Make to order, Make to stock
 • Benchmarking
 • Produksjonsnettverk
 • Fasiliteter, utstyr og teknologi
 • Kompetanse

Supply Chain Consulting ønsker å bistå med utvikling og implementering av fremtidsrettede strategier for produksjonen, samt tilrettelegging for effektiv produksjon og testing.