Operativ bistand

Vi bistår med kompetent personell dersomdet er behov for å leie inn kapasitet.

Eksempel på oppdrag som kan være aktuelle:

  • utføre konkrete oppgaver, som f.eks. en bestemt anskaffelse
  • ivareta en spesiell funksjon
  • fylle en bestemt stilling i en periode

Her kan du lese mer om kompetanseområdene innkjøplogistikkSupply Chain Management og ERP-system.

Kontakt oss for mer informasjon om operativ bistand til din bedrift