Om oss

Supply Chain Consulting leverer rådgivning, bistand og kurs innen Supply Chain Management, produksjoninnkjøp, informasjonsflytlogistikk, og ERP-system.

Selskapet ledes av Bjørnar Ødegård, som har bred erfaring innen Supply Chain Management, hovedsakelig fra ledende stillinger. Han har bakgrunn fra maritim industri, offshoreindustri, bygningsbransjen og offentlig virksomhet. Av formell bakgrunn er han utdannet ingeniør ved MRIH, med tilleggsutdanning innen Økonomi ved BI, Logistikk ved MRDH og Juss ved UiO. Kontakt Supply Chain Consulting

Våre kompetanseområder

   • Supply Chain Management i både prosjektorienterte bedrifter og mer serieproduserende bedrifter
   • Kartlegging av forbedringspotensialer i forsyningskjeden, prosesser, organisering, materialflyt, informasjonsflyt, etc.
   • Utarbeidelse og implementering av fremtidsrettede strategier for forsyningskjeden, herunder egen produksjon
 • Tilrettelegging for effektiv produksjon og testing
 • Utvikling og implementering av løsninger for bedre informasjonsflyt og en mer effektiv verdikjede
 • Utvikling og tilpasning av organisasjoner
 • Forbedring av prosesser, organisering, verktøy og systemer
 • Sourcing og utvikling av leverandørnettverk globalt
 • Effektivisering, kvalitetssikring og profesjonalisering av innkjøps– og logistikkfunksjoner
 • Håndtering av hele innkjøpsprosessen fra etablering av tilbyderliste og utarbeidelse av forespørsler til mottak av varer og dokumentasjon
 • Vurdering, godkjenning, auditering og utvikling av leverandører
 • Intern og ekstern expediting
 • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter og håndtering av kontraktuelle spørsmål
 • Etablering, oppfølging og reforhandling av rammeavtaler
 • Forhandlinger og inngåelse av avtaler internasjonalt
 • Implementering og bruk av ERP-systemer (SAP, Oracle, Multi+, Movex, Axapta)
 • Prosjektledelse