Logistikk

God logistikk er i mange bedrifter en forutsetning for effektive kjerneaktiviteter. F.eks. er god kontroll på logistikken ofte avgjørende for å få en effektiv produksjon. Trolig har mange bedrifter unødig høye produksjonskostnader pga. svakheter ved logistikken. Slike ekstrakostnader er gjerne vanskelig å tallfeste nøyaktig.

Supply Chain Consulting bidrar til å strømlinjeforme logistikken i din bedrift, slik at informasjon og materiell på en effektiv måte er tilgjengelig for interne og eksterne kunder, på rett sted til rett tid.

Aktuelle områder innen logistikk

  • Analysering og optimalisering av material- og informasjonsflyten i bedriften
  • Definering av lagerets funksjon
  • Styring og organisering av lager
  • Effektivisering av mottak og utlevering av varer
  • Håndtering av transport

Ta kontakt for kurs, rådgivning eller bistand til logistikk