Kurs

Supply Chain Consulting tilbyr kurs innen en rekke SCM-temaer. Kursene tilpasses ditt
behov og dine ønsker, både når det gjelder innhold og form.

Forslag til tema:

 • Kategorisering av produkter for riktig valg av innkjøpsstrategi og effektiv håndtering av innkjøp.
 • Hvordan gjennomføre innkjøp for å oppnå de beste tekniske og kommersielle løsninger?
 • Styring av innkjøpsprosessene. Hvordan få effektive innkjøpsprosesser og logistikk?
 • Hvordan spesifisere behovene slik at vi legger til rette for optimale tekniske og kommersielle løsninger i våre innkjøp?
 • Hvordan forespørre for å oppnå best mulig løsninger og betingelser?
 • Styring av leverandører: Evaluering og godkjenning av leverandører, kommunikasjon med tilbydere og leverandører, performance monitorering, leveranseoppfølging, leverandørutvikling
 • Forhandlinger: Forhandlingsstrategi, forberedelser, forhandlingsteknikk, forhandlingspsykologi
 • Kontrakt: Hovedmomenter i kontrakter, vanlige feil, beføyelser, avtalefrihet, formkrav, gyldighet, lovvalg, sanksjoner, tolkning
 • Strategier: Kontraktsstrategier, innkjøpsstrategier, produktstrategier, forhandlingsstrategier, leverandørstrategier
 • Internasjonale innkjøp
 • Strategisk prising. Hvordan unngå å betale for mye?
 • Imperfekte markeder
 • Særtrekk for kjøp av tjenester
 • Særtrekk for innkjøp ved produktutvikling
 • Optimalisering av materialflyten i bedriften
 • Styring og organisering av lager