Innkjøp

Innkjøpskostnadene utgjør i mange virksomheter en betydelig andel av kostnadene. I produksjonsbedrifter er det ikke uvanlig at innkjøpskostnadene utgjør mer enn 70% av de totale kostnadene. Videre er leveringsevnen til de fleste virksomheter avhengig av at leveranser fra underleverandører kommer til rett tid og med rett kvalitet.

Mange bedrifter har potensial når det gjelder forbedring av priser og betingelser, reduksjon av leveringstider og risiko, samt effektivisering av innkjøpsfunksjonen. Erfaringsmessig kan noen potensial realiseres med relativt enkle grep, mens det må mer komplekse prosesser til for å realisere andre potensial.

Supply Chain Consulting ønsker å bidra til økt konkurransekraft og inntjeningsevne for sine kunder gjennom avdekking og realisering av disse potensialene. Sentrale spørsmål innen Innkjøpsområdet er bl.a.:

 • Hvordan gjennomføre innkjøp for å oppnå de beste tekniske og kommersielle løsningene?
 • Hvordan styre innkjøpsprosessene for å få effektive innkjøp?
 • Hvordan forbedre leverandør-performance og redusere risiko?
 • Hvordan kommunisere med tilbydere og leverandører for å få gode betingelser?
 • Blir vi utsatt for strategisk prising? Hvordan unngå å betale for mye?

Ta kontakt med Supply Chain Consulting for kurs, rådgivning eller bistand til innkjøp

Andre aktuelle områder innen innkjøp:

 • Spesifisering av behov: Ulike spesifikasjonsformer, konsekvenser av valg
 • Styring av leverandører: Evaluering og godkjenning av leverandører, kommunikasjon med tilbydere og leverandører, performance-monitorering, leveranseoppfølging, leverandørutvikling, auditering.
 • Forhandlinger: Forhandlingsstrategi, forberedelser, forhandlingsteknikk, forhandlingspsykologi.
 • Kontrakt: Hovedmomenter i kontrakter, vanlige feil, beføyelser, avtalefrihet, formkrav, gyldighet, lovvalg, sanksjoner, tolkning.
 • Strategier: Kontraktsstrategier, innkjøpsstrategier, produktstrategier, forhandlingsstrategier, leverandørstrategier.
 • Internasjonale innkjøp
 • Imperfekte markeder
 • Særtrekk for kjøp av tjenester
 • Særtrekk for innkjøp ved produktutvikling