Informasjonsflyt

God informasjonsflyt er en forutsetning for å ha en effektiv verdikjede. Dette gjelder i og mellom alle funksjoner som er knyttet til verdiskapningen.
Sen, mangelfull eller feilaktig informasjon vanskeliggjør en god og effektiv utførelse av påfølgende aktiviteter. Resultatet blir gjerne forsinkelser og/eller ekstra kostnader. I noen tilfeller kan det også resultere i lavere kvalitet og feil på leveransen.
Det er flere årsaker til at dette forekommer relativt hyppig, f.eks.:

  • Uklarheter, mangler eller andre svakheter ved Organisering, Prosesser, Systemer og/eller Strukturer
  • Manglende metoder for å avdekke slike forhold.
  • Problemer bortforklares eller aksepteres som noe man bare må leve med.

Supply Chain Consulting bistår med å avdekke svakheter i informasjonsflyten, finne løsninger som bidrar til bedre informasjonsflyt og en mer effektiv verdikjede, samt innføring av løsningene.