Fagområder

Vårt mål er økt konkurranseevne og inntjening for våre kunder.
Vi ønsker å bidra til dette gjennom forbedringer med hovedfokus på følgende områder:

Supply Chain Management

Hvordan kan verdiskapningen i din bedrift økes ytterligere gjennom utforming og ledelse av interne og eksterne aktiviteter i forsyningskjeden?

Produksjon

De fleste bedrifter har potensiale for effektivisering av produksjonen. Effektivisering kan bl.a. skje:
• med utgangspunkt i eksisterende metodikk, teknologi, etc.,
• ved å tenke helt nytt og endre filosofi, ta i bruk ny teknologi, etc.
• eller ved å gjøre begge deler, f.eks. i en trinnvis prosess.
Se mer om hvordan vi kan bistå din bedrift med å øke effektiviteten i produksjonen.

Innkjøp

Har din bedrift potensial når det gjelder forbedring av priser og betingelser, reduksjon av leveringstider og risiko, effektivisering av innkjøpsfunksjonen, etc.?
Erfaringsmessig er svaret ofte ja. Se mer om hvordan vi kan bidra til å avdekke og realisere disse potensialene.

Logistikk

Mangelfull styring av logistikken resulterer gjerne i ekstrakostnader, forsinkelser, og i noen tilfeller også kvalitetsavvik. Hvordan kan logistikken i din bedrift strømlinjeformes, slik at materiell på en effektiv måte er tilgjengelig for interne og eksterne kunder, på rett sted til rett tid?

Informasjonsflyt

God informasjonsflyt er en forutsetning for å ha en effektiv verdikjede. Hvordan kan vi bistå med avdekking svakheter i informasjonsflyten, samt utarbeidelse og implementering av løsninger som bidrar til en mer effektiv verdikjede?

ERP-system

Har din bedrift utfordringer med dagens ERP-løsning? Vurderer dere å skifte ut nåværende ERP-system? Utvelgelse og implementering av nytt ERP-system er ofte en svært krevende prosess som berører store deler av organisasjonen. Se mer om hvordan vi kan bistå dere i slike prosesser.