ERP-system

ERP-system brukes svært ulikt og med ulik kompleksitet i ulike bedrifter. Riktig valg av ERP-system, systemleverandør og ERP-funksjonalitet gir en bedrift svært gode forutsetninger for effektiv informasjonsflyt, logistikk og produksjon.

Feil valg på dette området gir redusert effektivitet og kan være svært krevende å reversere. Videre kan nedetid/driftsavbrudd for ERP-system, f.eks. ved implementering av nytt system, gi store utfordringer for kjerneaktivitetene til bedriften, særlig dersom driftsavbruddet er av en viss varighet.

Basert på erfaring fra implementering og bruk av flere ERP-systemer, kan Supply Chain Consulting gi råd og bistand ved implementering av nye systemer og større oppgraderinger.

Kontakt oss om ERP-system

Aktuelle områder innen ERP

  • Planlegging av ERP-prosjekt, f.eks. skifte av system eller større oppgradering
  • Funksjonsspesifikasjon for ERP-system
  • Evaluering av ERP-system og -leverandør
  • Krav til egen organisasjon og til ERP-leverandør ved større ERP-prosjekter
  • Strategi for bedriftens ERP-system