Supply Chain Consulting

Vi leverer rådgivning, bistand og kurs innen Supply Chain Managementproduksjon, innkjøpinformasjonsflytlogistikk, og ERP-system.
Vårt mål er økt konkurranse- og inntjeningsevne for din bedrift. Vi legger vekt på å tilpasse våre leveranser til ditt behov, og hjelper deg å utvikle helhetlige løsninger som gir resultater på både kort og lang sikt. Supply Chain Consulting ønsker på denne måten å bidra til at din bedrift realiserer potensialene i forsyningskjeden og får varig økt verdiskapning.

Rådgivning

Vi bistår med rådgivning på ulike områder
og beslutningsnivå, som f.eks.:

  • konkrete oppgaver som f.eks. en bestemt anskaffelse
  • omfattende analyser av forsyningskjeden
  • evaluering av ERP-system og -leverandører

Operativ bistand

Vi bistår med kompetent personell dersom det er behov for å leie inn kapasitet. Vi kan:

  • utføre konkrete oppgaver
  • ivareta en bestemt funksjon
  • fylle en bestemt stilling i en periode

Kurs

Supply Chain Consulting tilbyr også kurs innen en rekke SCM-temaer. Kursene kan tilpasses kundens behov og ønsker, både når det gjelder innhold og form.